КАТАЛОГ КНИГИ

Василков, Игор
Пътешествие в страната на нектара : Цветя и насекоми / Игор Василков ; Прев. от рус. Вихра Гочева. - София: Земиздат, 1981. - 206 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Путешествие в страну нектара

УДК 582.5/.9+595.7

Именен показалец

Василков, Игор

Предметен показалец

Растения
Насекоми и членестоноги

Сигнатура
58/ В27
Инв. №
1503

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)