КАТАЛОГ КНИГИ

Биологията в помощ на човека : Сборник / Състав. Илия Яков, Анастасия Кюлджиева, Емилия Жабленова. - София: Народна просвета, : с ил.; 20 см.

Ч.1. - 1965. - 132 с.
Ч.2. - 1966.- 154 с.

УДК 57

Именен показалец

Жабленова, Емилия (съст.)
Кюлджиева, Анастасия (съст.)
Яков, Илия (съст.)

Предметен показалец

Животни
Растения
Насекоми и членестоноги
Лекарства

Сигнатура
57/ Б45
Инв. №
9886
(Ч. 2)
Сигнатура
57/ Б45
Инв. №
9907
(Ч.1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)