КАТАЛОГ КНИГИ

Йосифов, Михаил Владимиров
Насекоми срещу насекоми / М. Йосифов. - София: Народна просвета, 1963. - 64 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 4)
УДК 595.7

Именен показалец

Йосифов, Михаил Владимиров

Предметен показалец

Насекоми и членестоноги

Сигнатура
59/ И84
Инв. №
5464

Още от същия автор

Йосифов, Михаил. Защитни форми и багри в животинския свят. София: Народна просвета, 1960

Йосифов, Михаил. Мнимата смърт. София: Народна просвета, 1958


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)