КАТАЛОГ КНИГИ

Тулешков, Кръстю
Хищници сред насекомите / Кръстю Тулешков. - София: Земиздат, 1968. - 192 с. : с ил.; 20 см. - (Из света на животните)
УДК 595.7

Именен показалец

Тулешков, Кръстю

Предметен показалец

Насекоми и членестоноги

Сигнатура
59/ Т89
Инв. №
5333

Още от същия автор

Тулешков, Кръстю. Любовта в природата. София: Земиздат, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)