ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Декоративно-приложно изкуство

Шьонхер, Хелга и др. Какво да направим от хартия, кожа, дървен материал, глина.... София: Техника, 1988

Слодови, Адам. Обичаш ли да майсториш. София: Техника, 1976

Петков, Иван. Да се научим на дърворезба. София: Техника, 1988

Парлапанова, Маргарита. Подаръци за всички. София: Отечество, 1983

Модерни ръчни изделия. София: Техника, 1988

Кун, Ана и др. Това и ти можеш. София: Отечество, 1981

Рачева, Райна и др. Мозайка, батик, сувенири. София: Народна просвета, 1987

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Йорданова, Лозинка. Майсторете, ръчички, за радост на всички. София: Отечество, 1986

Мирчева, Цветана и др. С фантазия и сръчност. София: Народна младеж, 1980

Арбалиев, Георги. Българско приложно изкуство. София: Народна младеж, 1961

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Ангелов, Валентин. Мит и фолклор. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, Изд. Тилиа, 1999

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)