КАТАЛОГ КНИГИ

Арбалиев, Георги
Българско приложно изкуство : Резбарство, декоративна скулптура, ковано желязо, медникарство, златарство, керамика / Георги Арбалиев. - София: Народна младеж, 1961. - 152 с. : с ил.; 17 см.
УДК 73

Именен показалец

Арбалиев, Георги

Предметен показалец

Декоративно-приложно изкуство
Приложни изкуства

Сигнатура
73/А81
Инв. №
4854

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)