КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Лозинка
Майсторете, ръчички, за радост на всички / Лозинка Йорданова; Ил. Йова Чолакова. - София: Отечество, 1986. - 56 с. : с ил.; 24 см. - (Пор. Сръчният Ежко)
УДК 394(497.2)

Именен показалец

Йорданова, Лозинка

Предметен показалец

Декоративно-приложно изкуство

Сигнатура
39/ И83
Инв. №
13421

Още от същия автор

Йорданова, Лозинка. Българска народна митология. София: ЕМАС, 2000

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Йорданова, Лозинка. Камбани пеят. София: Отечество, 1989

Йорданова, Лозинка. Обичани обичаи. София: ТИЛИА, 1996


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)