КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Лозинка
Изкуство и народни обичаи / Лозинка Йорданова; Ил. Маглена Константинова. - 2 прераб. изд. - София: Народна просвета, 1988. - 119 с. : с ил.; 20 см.
УДК 398.3(497.2)+372.874.5+745(497.2)(072)

Именен показалец

Йорданова, Лозинка

Предметен показалец

Етнография
Декоративно-приложно изкуство

Сигнатура
39/ И83
Инв. №
15147

Още от същия автор

Йорданова, Лозинка. Българска народна митология. София: ЕМАС, 2000

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Йорданова, Лозинка. Камбани пеят. София: Отечество, 1989

Йорданова, Лозинка. Майсторете, ръчички, за радост на всички. София: Отечество, 1986

Йорданова, Лозинка. Обичани обичаи. София: ТИЛИА, 1996


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)