КАТАЛОГ КНИГИ

Кун, Ана и др.
Това и ти можеш : Книжка-играчка / Ана Кун, Мария Бекеш ; Прев. от унг. Дора Солакова. - София: Отечество, 1981. - 24 с. : с ил.; 33 см. - (Пор. Сръчният Ежко)

Ориг. загл. Ez neked is sikerul / Kun Anna - Bekes Maria

УДК 793.4(02.053.2)

Именен показалец

Кун, Ана

Предметен показалец

Декоративно-приложно изкуство
Игри и опити

Сигнатура
793/ К93
Инв. №
2093

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)