КАТАЛОГ КНИГИ

Парлапанова, Маргарита
Подаръци за всички / Маргарита Парлапанова, Зорка Сливенска, Йова Чолакова; Худож. Й. Чолакова. - София: Отечество, 1983. - 56 с. : с ил.; 17x24 см. - (Пор. Сръчния Ежко)
УДК 688

Именен показалец

Парлапанова, Маргарита

Предметен показалец

Декоративно-приложно изкуство

Сигнатура
67/68 / П22
Инв. №
11277

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)