КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Лозинка
Изкуство и народни обичаи : [Метод. ръководство за учители по изобраз. изкуство] / Лозинка Йорданова. - София: Народна просвета, 1988. - 119 с. : с ил.; 21 см.
УДК 372.874.5 + 398.3Б + 745Б

Именен показалец

Йорданова, Лозинка

Предметен показалец

Декоративно-приложно изкуство
Методическо ръководство
Приложни изкуства
Народни обичай и обреди

Сигнатура
372/Й83
Инв. №
15113
Сигнатура
372/Й83
Инв. №
15114

Още от същия автор

Йорданова, Лозинка. Българска народна митология. София: ЕМАС, 2000

Йорданова, Лозинка. Изкуство и народни обичаи. София: Народна просвета, 1988

Йорданова, Лозинка. Камбани пеят. София: Отечество, 1989

Йорданова, Лозинка. Майсторете, ръчички, за радост на всички. София: Отечество, 1986

Йорданова, Лозинка. Обичани обичаи. София: ТИЛИА, 1996


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)