ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Средновековие

Андреев, Йордан. 24 приказки за българската история. София: Кръгозор, 2006

Мантов, Димитър. Старопрестолни градове. София: Издателство на отечествения фронт, 1973

Иванова, Климентина. В началото бе книгата. София: Народна младеж, 1983

Кратък исторически справочник. София: Народна просвета, 19080-1983

Йонов, Михаил и др. Христоматия по история на средните векове. София: Наука и изкуство, 1975

Гавраилов, Георги. Тревожни столетия. София: Военно изд., 1972

Бакалов, Георги и др. История на средните векове. София: Просвета, 1991

Николов, Йордан. История на средновековния свят. Ст. Загора: Идея, 1004

Маслев, Стоян и др. Христоматия по история на средните векове. София: Народна просвета, 1976

Бурмов, Александър. Избрани произведения. София: БАН, 1968

Ангелов, Петър и др. Записки по история на България - 681-1878 г.. София: Булвест-2000, 1992

Златарски, Васил. История на българската държава през средните векове. София: Наука и изкуство, 1970

Панайотов, Панайот. История на България. Велико Търново: Абагар, 1998

Дуйчев, Иван. Пътеки от утрото. София: Отечество, 1985

Клайнер, Блазиус. История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.. София: БАН, 1977

Нешев, Георги. Културни прояви на българския народ ХV-ХVIII век. София: Народна просвета, 1978

Станилов, Станислав. Славяните в първото царство. Варна: Г. Бакалов, 1986

Тъпкова-Заимова, Василка. Така беше някога... в Средновековието. София: Тилиа, 1997

Ценов, Ганчо. Произходът на българите и начало на българската държава и българската цръква. София: Нар. будител, 2002

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)