КАТАЛОГ КНИГИ

Станилов, Станислав
Славяните в първото царство / Станислав Станилов. - Варна: Г. Бакалов, 1986. - 128 с.; 20 см.
УДК 949.72.031

Именен показалец

Станилов, Станислав

Предметен показалец

Средновековие
История на България
Славяни

Сигнатура
949.72.031/С68
Инв. №
12160

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)