КАТАЛОГ КНИГИ

Бакалов, Георги и др.
История на средните векове : [Учебник за IX кл. на Нац. гимназия за древни ез. и култури] / Георги Бакалов, Петър Ангелов. - София: Просвета, 1991. - 320 с.; 24 см.
ISBN: 954-01-0475-0УДК 940.1(075.3)

Именен показалец

Ангелов, Петър
Бакалов, Георги

Предметен показалец

Средновековие
История

Сигнатура
940/Б16
Инв. №
16819

Още от същия автор

Бакалов, Георги. Избрани произведения. София: Български писател, 1963-1964

Бакалов, Георги. Литературни статии и изследвания. София: Български писател, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)