КАТАЛОГ КНИГИ

Златарски, Васил Н.
История на българската държава през средните векове : Т. 1-3 / Васил Н. Златарски. - София: Наука и изкуство, 1970 с.; 24 см.

Т. 1. Ч. 1 Първо българско царство. Епоха на хуно-българското надмощие.-1970.-640с.

УДК 949.72.03 + 949.72.032

Именен показалец

Златарски, Васил Н.

Предметен показалец

Средновековие
История на България

Сигнатура
949.72.03/З-71
Инв. №
4376

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)