КАТАЛОГ КНИГИ

Дуйчев, Иван
Пътеки от утрото : Очерци за средновековната българска култура / Иван Дуйчев. - София: Отечество, 1985. - 255 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.03(02.062)

Именен показалец

Дуйчев, Иван

Предметен показалец

Средновековие
История на България

Сигнатура
949.72.03/Д92
Инв. №
13047

Още от същия автор

Дуйчев, Иван. Рилският манастир. София: Медицина и физкултура, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)