КАТАЛОГ КНИГИ

Бурмов, Александър
Избрани произведения : В 3 т. / Александър Колев Бурмов ; Ред. кол. Жак Натан и др.. - София: БАН, 1968 с.; 24 см.

Т. 1 Бурмов, Александър Колев; Петров, Петър Хр. Средновековна история на България.-1968.-328 с.с.

УДК 949.72.03(081) + 949.72.04

Именен показалец

Бурмов, Александър

Предметен показалец

Средновековие
История на България

Сигнатура
949.72.03/Б89
Инв. №
5714
(Т. 1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)