КАТАЛОГ КНИГИ

Иванова, Климентина Илиева
В началото бе книгата : Разказ за старобългарската книга и нейната съдба / Климентина Иванова ; Ил. Румен Ракшиев. - София: Народна младеж, 1983. - 192 с. : с ил.; 23 см.
УДК 002.19(497.2)(091)+091(497.2)(091)+886.7.09(091)

Именен показалец

Иванова, Климентина Илиева

Предметен показалец

Средновековие

Сигнатура
0/ И22
Инв. №
11651

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)