КАТАЛОГ КНИГИ

Тъпкова-Заимова, Василка
Така беше някога... в Средновековието / Василка Тъпкова-Заимова. - София: Тилиа, 1997. - 272 с.; 21 см.
ISBN: 954-717-009-0УДК 949.72.03 + 949.5 + 940.1

Именен показалец

Тъпкова-Заимова, Василка

Предметен показалец

Византия
Средновековие
История на България
Европа

Сигнатура
949.72.03/Т95
Инв. №
18843
Сигнатура
949.72.03/Т95
Инв. №
18842

Още от същия автор

Тъпкова-Заимова, Василка. Великият прелом. София: НС ОФ, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)