ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Българска възрожденска литература

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987

Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски. София: Български писател, 1964

Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов. София: Български писател, 1967

Стоян Михайловски, Ал. Константинов, Г. П. Стаматов. София: Български писател, 1963

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1949

Българска възрожденска драма. София: Български писател, 1982

Българска възрожденска драма. София: Български писател, 1985

Българска възрожденска литература. София: Български писател, 1976

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас. Велико Търново: Слово, 2001

Богданов, Иван. Безсмъртни слова. София: ОФ, 1980

Димов, Георги. Българската литературна критика през Възраждането. София: БАН, 1965

Зарев, Пантелей. Панорама на българската литература. София: Наука и изкуство, 1967

Леков, Дочо. Литература, общество, култура. София: Народна просвета, 1982

Леков, Дочо. Българска възрожденска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Николова, Юлия. Възрожденски уроци. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993

Топалов, Кирил. Проблеми на възрожденската поетика. София: Наука и изкуство, 1979

Константинов, Георги. Любен Каравелов. София: Народна просвета, 1949

Арнаудов, Михаил. Дела и завети на бележити българи. София: НОФ, 1969

Минев, Димо. Никола Козлев. София: Бълг. писател, 1966

Константинов, Георги. Не е легенда, а жива история. София: Народна младеж, 1966

Ангелов, Боню. Съвременници на Паисий. София: БАН, 1964

Мавродиев, Васил. Будна народна свяст. София: НС ОФ, 1965

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965

Берон, Петър. Рибен буквар. София: Бълг. писател, 1949

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)