ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Българска възрожденска литература

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987

Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски. София: Български писател, 1964

Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов. София: Български писател, 1967

Стоян Михайловски, Ал. Константинов, Г. П. Стаматов. София: Български писател, 1963

Паисий Хилендарски. История славянобългарска. София: Български писател, 1949

Българска възрожденска драма. София: Български писател, 1982

Българска възрожденска драма. София: Български писател, 1985

Българска възрожденска литература. София: Български писател, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)