КАТАЛОГ КНИГИ

Богданов, Иван
Безсмъртни слова : Коментирани лит. паметници / Иван Богданов. - София: ОФ, 1980. - 324 с.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Богданов, Иван

Предметен показалец

Българска възрожденска литература
Българска литература

Сигнатура
886.7.09/Б54
Инв. №
6881

Още от същия автор

Богданов, Иван. Боян Магесник. София: Отечество, 1989

Богданов, Иван. Българската комедия. София: Наука и изкуство, 1962

Богданов, Иван. Българската литература в дати и характеристики. София: Народна просвета, 1966

Богданов, Иван. Речник на българските псевдоними. София: Наука и изкуство, 1978

Богданов, Иван. Сияние преди залез. София: Издателство на ОФ, 1963

Богданов, Иван. Тринадесет века българска литература. София: Наука и изкуство, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)