КАТАЛОГ КНИГИ

Топалов, Кирил
Проблеми на възрожденската поетика / Кирил Топалов. - София: Наука и изкуство, 1979. - 148 с.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Топалов, Кирил

Предметен показалец

Българска възрожденска литература

Сигнатура
886.7.09/Т74
Инв. №
9371

Още от същия автор

Топалов, Кирил. Будилник с латерна. София: Отечество, 1981

Топалов, Кирил. Бъди благословена; Не се сърди човече. София: Профиздат, 1984

Топалов, Кирил. Бягай... обичам те. София: Отечество, 1990

Топалов, Кирил. Разговори с принц Кирил. София: Български писател, 1991

Топалов, Кирил. Светогорският бунтар. София: Народна младеж, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)