КАТАЛОГ КНИГИ

Шишманов, Иван Д.
Избрани съчинения : Т. 1- / Иван Д. Шишманов ; Под ред. [и предг.] на Георги Димов. - София: БАН, 1965 с.; 24 см.

Т. 1 Българско възраждане : Студии.-1965.-447 с.с.

УДК 949.72(081) + 886.7(091)(081)

Именен показалец

Шишманов, Иван Д.

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Българска възрожденска литература

Сигнатура
949.72/Ш70
Инв. №
5800
(Т. 1)

Още от същия автор

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965-


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)