КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван
Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература / Иван Радев. - София: Народна просвета, 1987. - 148 с.; 20 см. - (Пор. В света на литературата)
УДК 886.7.09(091)

Именен показалец

Радев, Иван

Предметен показалец

Българска възрожденска литература

Сигнатура
886.7.09/ Р12
Инв. №
13475

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1995

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)