КАТАЛОГ КНИГИ

Берон, Петър
Рибен буквар / Петър Берон ; Под ред. на Ст. Стойков. - София: Бълг. писател, 1949. - 119 с. : с ил.; 19 см.
УДК 372.4(091)(075) + 371.67(497.2)(091)

Именен показалец

Берон, Петър

Предметен показалец

Образование
Българска възрожденска литература
Учебни помагала

Сигнатура
372/Б40
Инв. №
6326
Сигнатура
372/Б40
Инв. №
5275

Още от същия автор

Берон, Петър. Грабеж. София: Св. Климент Охридски, 2004


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)