ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Просветители

Мечев, Константин. Климент Охридски. София: Наука и изкуство, 1966

Топенчаров, Владимир. Портретът на Паисий. София: Народна младеж, 1961

Карастояновнов, Георги. Васил Априлов. София: Народна младеж, 1971

Райков, Димитър. Първият учител. София: Партиздат, 1981

Попова-Мутафова, Фани. Доктор Петър Берон. София: Народна младеж, 1972

Нешев, Георги. Паисий Хилендарски. София: Народна просвета, 1962

Славов, Атанас. Прочее, нека моето слово.... София: Издателство на ОФ, 1964

Сираков, Станьо. Иларион Макариополски. София: Издателство на ОФ, 1973

Андрейчин, Любомир и др. Строители и ревнители на родния език. София: Наука и изкуство, 1982

Топенчаров, Владимир. Първите. София: Народна просвета, 1985

Априлов, Васил. Съчинения. София: Бълг. писател, 1968

Страници за старобългарската литература. Варна: Андина, 1991

Раковски, Каравелов и Ботев за просветата и възпитанието. София: Народна просвета, 1965

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)