ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Просветители

Мечев, Константин. Климент Охридски. София: Наука и изкуство, 1966

Топенчаров, Владимир. Портретът на Паисий. София: Народна младеж, 1961

Карастояновнов, Георги. Васил Априлов. София: Народна младеж, 1971

Райков, Димитър. Първият учител. София: Партиздат, 1981

Попова-Мутафова, Фани. Доктор Петър Берон. София: Народна младеж, 1972

Нешев, Георги. Паисий Хилендарски. София: Народна просвета, 1962

Славов, Атанас. Прочее, нека моето слово.... София: Издателство на ОФ, 1964

Сираков, Станьо. Иларион Макариополски. София: Издателство на ОФ, 1973

Неофит Бозвели. Г. С. Раковски. Добри Чинтулов. Бачо Киро Петров. Васил Друмев. София: Български писател, 1979

Андрейчин, Любомир и др. Строители и ревнители на родния език. София: Наука и изкуство, 1982

Топенчаров, Владимир. Първите. София: Народна просвета, 1985

Априлов, Васил. Съчинения. София: Бълг. писател, 1968

Страници за старобългарската литература. Варна: Андина, 1991

Раковски, Каравелов и Ботев за просветата и възпитанието. София: Народна просвета, 1965

Ботушаров, Христо. Никола Атанасов Живков. София: Народна просвета, 1986

Табаков, Никола. Братя Миладинови. София: Бълг. писател, 1963

Мирчев, Петър. Етрополецът. София: Бълг. писател, 1977

Арнаудов, Михаил. Паисий Хилендарски. София: Народна култура, 1962

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Пенчев, Станчо. Голяма книга на великите личности на България. София: ПАН, 2014

Възрожденски книжари. София: Наука и изкуство, 1980

Ангелов, Боню. Борба за делото на Кирил и Методий. София: Наука и изкуство, 1969

Делото на Константин Кирил Философ. София: Наука и изкуство, 1972

Методий - велик учител на славянството. София: Народна библиотека Кирил и Методий, 1986

Петканова, Донка. Делото на Кирил и Методий. София: НС ОФ, 1963

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)