КАТАЛОГ КНИГИ

Топенчаров, Владимир
Първите : [- братята Кирил и Методий] / Владимир Топенчаров. - София: Народна просвета, 1985. - 56 с.; 20 см.
УДК 949.72.031.5(092) + 886.7(091)(092)

Именен показалец

Кирил, славянски първоучител (за него)
Методий, славянски първоучител (за него)
Топенчаров, Владимир

Предметен показалец

Просветители
България

Сигнатура
949.92.031/Т74
Инв. №
12006
Сигнатура
949.92.031/Т74
Инв. №
12005

Още от същия автор

Топенчаров, Владимир. Ботев в живота, в смъртта и след нея. София: Партиздат, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)