КАТАЛОГ КНИГИ

Сираков, Станьо Ст.
Иларион Макариополски : Слово за него и всебълг. борба за освобождението ни от църковно-духовно иго / Станьо Сираков. - София: Издателство на ОФ, 1973. - 204 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Бележити българи; 14)
УДК 949.72.042.3(092)+281.962+92 Иларион Макариополски

Именен показалец

Иларион Макариополски (за него)
Сираков, Станьо Ст.

Предметен показалец

Турско робство
Просветители
Духовници

Сигнатура
949.72.04/ С38
Инв. №
5852

Още от същия автор

Сираков, Станьо. Бачо Киро. София: Издателство на ОФ, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)