КАТАЛОГ КНИГИ

Възрожденски книжари : Сборник документални очерци / Написани от Петър Парижков и др. ; Състав. и ред. Петър Парижков. - София: Наука и изкуство, 1980. - 356 с.; 22 см.
УДК 655.4/.5(497.2)(092)(091) + 92(497.2)

Именен показалец

Парижков, Петър (съст.)

Предметен показалец

Просветители
Книга - история

Сигнатура
65/В91
Инв. №
14199

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)