КАТАЛОГ КНИГИ

Попова-Мутафова, Фани Добрева
Доктор Петър Берон : Роман / Фани Попова-Мутафова. - София: Народна младеж, 1972. - 412 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. България в образи : Книги за видни българи; 20)

Съдържа материали за В. Левски, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Г. Мамарчев, Хаджи Димитър, З. Стоянов, Ив. Вазов, Д. Чинтулов, Д. Миладинов, К. Миладинов, Индже войвода

УДК 886.7-312.6

Именен показалец

Попова-Мутафова, Фани Добрева

Предметен показалец

Просветители

Сигнатура
886.7-3/ П76
Инв. №
6603

Още от същия автор

Попова-Мутафова, Фани. Велики сенки. Пловдив: Христо Г. Данов, 1970

Попова-Мутафова, Фани. Верен и безстрашен. София: Отечество, 1976

Попова-Мутафова, Фани. Дъщерята на Калояна. София: Български писател, 1985

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1989

Попова-Мутафова, Фани. Йоан Асен ІІ. София: Български писател, 1986

Попова-Мутафова, Фани. Когато бяха малки. София: Отечество, 1979

Попова-Мутафова, Фани. По стръмното към звездите. София: Отечество, 1977

Попова-Мутафова, Фани. Последният Асеновец (Боянският майстор). София: Български писател, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)