КАТАЛОГ КНИГИ

Неофит Бозвели. Г. С. Раковски. Добри Чинтулов. Бачо Киро Петров. Васил Друмев : В спомените на съвременниците си / Под ред. на Илия Тодоров. - София: Български писател, 1979. - 723 с.; 21 см.
УДК 886.7.09(092)(093.3)+92

Именен показалец

Тодоров, Илия (ред.)

Предметен показалец

Писатели
Общественици

Сигнатура
886.7.09/ Н57
Инв. №
4401

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)