КАТАЛОГ КНИГИ

Неофит Бозвели. Г. С. Раковски. Добри Чинтулов. Бачо Киро Петров. Васил Друмев : В спомените на съвременниците си / Под ред. на Илия Тодоров. - София: Български писател, 1979. - 723 с.; 21 см.
УДК 949.72.04(092)(093) + 92

Именен показалец

Бозвели, Неофит (за него)
Друмев, Васил (за него)
Раковски, Георги С. (за него)
Тодоров, Илия (ред.)
Чинтулов, Добри (за него)

Предметен показалец

Просветители
Общественици
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72.04/Н57
Инв. №
4401
Сигнатура
949.72.04/Н57
Инв. №
8296

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)