КАТАЛОГ КНИГИ

Пенчев, Станчо
Голяма книга на великите личности на България / Станчо Пенчев. - София: ПАН, 2014. - 240 с. : с ил.; 23 см.
ISBN: 978-954-660-476-7УДК 949.72(092):087.5

Именен показалец

Пенчев, Станчо

Предметен показалец

Владетели, български
Просветители
История на България
Националноосвободително движение-България

Сигнатура
949.72/П36
Инв. №
19942

Още от същия автор

Пенчев, Станчо. Голяма книга - великите личности на България. София: Пан, 2014


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)