ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мемоари

Кантарджиев, Асен. Не се признавам за виновен. София: Партиздат, 1974

Майски, Иван. Спомени на съветския посланик. София: Издателство на БКП, 1965

Папанин, Иван. Лед и плам. София: Партиздат, 1979

Василевски, Александър. Дело на цял живот. София: Военно издателство, 1976

Иванов, Атанас и др. Автобиографии. София: Издателство на ОФ, 1979

Каранов, Ефрем. Спомени. София: Издателство на ОФ, 1979

Каранов, Ефрем. Спомени. София: Издателство на ОФ, 1979

Яворов, Пейо. Хайдушки копнения. София: Български писател, 1987

Каролев, Стоян. Мигове от течащото време. София: Захарий Стоянов, 2004

Стоев, Георги. Път през гората. София: Земиздат, 1972

Шейтанов, Георги. Георги Шейтанов - целунат от смъртта. София: Захарий Стоянов, 2009

Караковски, Владимир. Училището - моя съдба. София: Народна просвета, 1990

Петрова, Султана. Моите спомени. София: БАН, 1991

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)