КАТАЛОГ КНИГИ

Каранов, Ефрем
Спомени / Ефрем Каранов; Бел. и коментар Никола Ферманджиев ; [С предг. от Тончо Жечев]. - София: Издателство на ОФ, 1979. - 87 с. : с ил.; 20 см. + портр., сн.
УДК 949.72.04

Именен показалец

Каранов, Ефрем

Предметен показалец

Мемоари
Мемоари
Възраждане

Сигнатура
949.72.04/ К34
Инв. №
3853

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)