КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Атанас и др.
Автобиографии / Атанас Иванов, Райчо Ил. Блъсков, Юрдан Ненов ; Състав., предг., бел. Николай Жечев. - София: Издателство на ОФ, 1979. - 184 с. : с ил.; 20 см. + портр.

Съдържа и: Речник на остарели и чужди думи и изрази

УДК 949.72.04+92

Именен показалец

Блъсков, Райчо Ил.
Иванов, Атанас
Ненов, Юрдан

Предметен показалец

Мемоари
Възраждане

Сигнатура
949.72.04/ И21
Инв. №
5624
Сигнатура
949.72.04/И21
Инв. №
8666

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)