КАТАЛОГ КНИГИ

Стоев, Георги Илиев
Път през гората / Георги Ил. Стоев; Предг. Николай Хайтов. - София: Земиздат, 1972. - 206 с.; 20 см.
УДК 634(497.2)(093)

Именен показалец

Стоев, Георги Илиев

Предметен показалец

Мемоари

Сигнатура
63/ С77
Инв. №
1449

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)