КАТАЛОГ КНИГИ

Петрова, Султана Рачо
Моите спомени / Султана Рачо Петрова. - София: БАН, 1991. - 384 с.; 20 см.
УДК 949.72.05(093.3) + 886.7-94

Именен показалец

Петрова, Султана Рачо

Предметен показалец

Мемоари
История на България

Сигнатура
949.72.05/П47
Инв. №
16180

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)