КАТАЛОГ КНИГИ

Майски, Иван М.
Спомени на съветския посланик : В 2 книги / И. М. Майски; Прев. от рус.. - София: Издателство на БКП, 1965; 21 см.

Кн. 1: Пътешествие в миналото / Прев. от рус. Петрана Димитрова, Лазар Младенов, Пелин Велков. - 599 с. : с ил., 1 л. портр

УДК 882-94

Именен показалец

Майски, Иван М.

Предметен показалец

Руска литература
Мемоари

Сигнатура
882-3/ М18
Инв. №
8941
(Кн.1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)