КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудов, Михаил
Яворов : Личност, творчество, съдба : Биогр. и психол. анкета / Михаил Арнаудов. - София: Бълг. писател, 1970. - 468 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Яворов, Пейо

Именен показалец

Арнаудов, Михаил
Яворов, Пейо К. (за него)

Предметен показалец

Българска литература - история
Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Я18
Инв. №
5941

Още от същия автор

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Арнаудов, Михаил. Дела и завети на бележити българи. София: НОФ, 1969

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски Бозвели. София: Наука и изкуство, 1971-

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

Арнаудов, Михаил. Паисий Хилендарски. София: Народна култура, 1962

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)