КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудов, Михаил
Кирил Христов : Живот и творчество / Михаил Арнаудов. - София: Издателство на БАН, 1967. - 439 с. : с ил.; 25 см. + 1 портр.
УДК 886.7(092)+886.7.09+92 Христов, Кирил

Именен показалец

Арнаудов, Михаил

Предметен показалец

Литературознание
Писатели

Сигнатура
886.7.09/ Х78
Инв. №
9202

Още от същия автор

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Арнаудов, Михаил. Дела и завети на бележити българи. София: НОФ, 1969

Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски Бозвели. София: Наука и изкуство, 1971-

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

Арнаудов, Михаил. Паисий Хилендарски. София: Народна култура, 1962

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961

Арнаудов, Михаил. Яворов : Личност, творчество, съдба. София: Бълг. писател, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)