ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Литературна критика - българска

Българска литературна критика. София: Бълг. писател, 1967

Зарев, Панталей. Панорама на българската литература. София: Наука и изкуство, 1977

Зарев, Пантелей. Българска класика. София: Наука и изкуство, 1986

Зарев, Пантелей. Избрани произведения. София: Бълг. писател, 1971

Зарев, Пантелей. Съчинения. София: Бълг. писател, 1981

Зарев, Пантелей. Панорама на българската литература. София: Наука и изкуство, 1967

Коларов, Радосвет. Литературни анализи. София: Век 22, 1995

Иванов, Славчо. Критици от миналото. София: Наука и изкуство, 1986

Игов, Светлозар. Грозните патета. София: Бълг. писател, 1984

Йорданов, Юлиан. Път през детските книги. София: Отечество, 1981

Илиев, Стоян. Спор за поезията и критиката. София: Бълг. писател, 1969

Каранфилов, Ефрем. Юноши. София: Народна младеж, 1987

Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов. Велико Търново: Слово, 1997

Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. Велико Търново: Слово, 1997

Критически текстове за Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев. Велико Търново: Слово, 1997

Ликова, Розалия. Художествени насоки на българския символизъм. София: Народна просвета, 1988

Леков, Дочо. Българска възрожденска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Куюмджиев, Кръстьо. Критически делници. София: Бълг. писател, 1972

Литературата - новият поглед. София: Тилиа, 1999

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

1 2 3 4 5 6 7 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)