КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудов, Михаил
Неофит Хилендарски Бозвели : Живот. Дело. Епоха : 1785 - 1848 : Т. 1 - / Михаил Арнаудов. - 2 прераб. изд. - София: Наука и изкуство, 1971- : с ил.; 23 см. + сн.

Т.1. - 600 с.

УДК 949.72.042.3(092)+92 Неофит Бозвели

Именен показалец

Арнаудов, Михаил
Неофит Хилендарски Бозвели (за него)

Сигнатура
949.72.04/ Н57
Инв. №
4374

Още от същия автор

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Арнаудов, Михаил. Дела и завети на бележити българи. София: НОФ, 1969

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

Арнаудов, Михаил. Паисий Хилендарски. София: Народна култура, 1962

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961

Арнаудов, Михаил. Яворов : Личност, творчество, съдба. София: Бълг. писател, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)