ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Българска литература - история

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Танев, Димитър. Дълг и време. София: Народна младеж, 1973

Захариев, Луко. Литературни бдения. София: Народна младеж, 1975

Български писатели за себе си и за своето творчество. София: Български писател, 1970

Пенев, Боян. Изкуството е нашата памет. Варна: Георги Бакалов, 1978

Ликова, Розалия. Българската белетристика между двете войни 1918-1944. София: Наука и изкуство, 1965

Зарев, Пантелей. Богатството на литературния процес и социалистическият реализъм. София: Наука и изкуство, 1960

Дудевски, Христо. Българо-съветски литературни връзки. София: Наука и изкуство, 1963

Стрелков, Лозан. Златният запас. София: Български писател, 1959

Мокрев, Стефан. От мое време. София: Български писател, 1983

Боров, Тодор. Книга и литература. София: Български писател, 1981

Гачев, Георги. Ускореното развитие на културата. София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003

Стефанов, Христо. Заложник на времето. София: Захарий Стоянов, 2010

Лебедова, Румяна. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София: Захарий Стоянов, 2006

Рачо Стоянов, Николай Райнов, Стоян Загорчинов, Константин Константинов. София: Български писател, 1978

Георгиев, Любен. Полемики. София: Наука и изкуство, 1965

Константинова, Божанка. Заровеното имане. София: Народна младеж, 1987

Неофит Хилендарски Бозвели. Мати Болгария. София: Захарий Стоянов, 2003

Богданов, Иван. Българската литература в дати и характеристики. София: Народна просвета, 1966

Богданов, Иван. Тринадесет века българска литература. София: Наука и изкуство, 1983

Димов, Георги. Българската литературна критика през Възраждането. София: БАН, 1965

Динеков, Петър. Похвала на старата българска литература. София: Бълг. писател, 1979

Динеков, Петър. Литературни въпроси. София: Народна култура, 1963

Динеков, Петър. Из историята на българската литература [и фолклор]. София: Наука и изкуство, 1969

Зарев, Пантелей. Съчинения. София: Бълг. писател, 1981

1 2 3 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)