КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудов, Михаил
Баладни мотиви в народната поезия : Т.1- / Михаил Арнаудов. - София: Издателство на БАН, 1964; 21 см.

1: Песента за делба на двама братя. - 400 с.

УДК 886.7-192.09

Именен показалец

Арнаудов, Михаил

Предметен показалец

Литературознание
Поезия

Сигнатура
886.7.09/ А87
Инв. №
8867

Още от същия автор

Арнаудов, Михаил. Дела и завети на бележити българи. София: НОФ, 1969

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Неофит Хилендарски Бозвели. София: Наука и изкуство, 1971-

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

Арнаудов, Михаил. Паисий Хилендарски. София: Народна култура, 1962

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961

Арнаудов, Михаил. Яворов : Личност, творчество, съдба. София: Бълг. писател, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)