КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Иван
Страници за прозата / Иван Цветков. - София: Бълг. писател, 1979. - 303 с.; 20 см.

Българска, руска и съветска литература.

УДК 886.7.09 + 882.09

Именен показалец

Цветков, Иван

Предметен показалец

Литературознание
Руска литература - история
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/Ц34
Инв. №
5615

Още от същия автор

Цветков, Иван. Максим Горки и българската литература. София: Издателство на БАН, 1964

Цветков, Иван. Съвременни художествени търсения. София: Народна младеж, 1981

Цветков, Иван. Творби и проблеми. София: Бълг. писател, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)