КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Иван
Творби и проблеми : Лит. анализи : Т. 1 - / Иван Ал. Цветков - състав.. - София: Бълг. писател, 1990 с.; 20 см.

Т. 2: Състав. и ред. Иван Цветков. - 1990. - 479 с.

УДК 886.7.09

Именен показалец

Цветков, Иван

Предметен показалец

Литературни анализи
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/Т43
Инв. №
15650
(Т. 2)
Сигнатура
886.7.09/Т43
Инв. №
15759
(Т. 2)

Още от същия автор

Цветков, Иван. Максим Горки и българската литература. София: Издателство на БАН, 1964

Цветков, Иван. Страници за прозата. София: Бълг. писател, 1979

Цветков, Иван. Съвременни художествени търсения. София: Народна младеж, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)