КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Иван
Съвременни художествени търсения : Статии и портрети / Иван Цветков. - София: Народна младеж, 1981. - 291 с.; 17 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Цветков, Иван

Предметен показалец

Литературознание

Сигнатура
886.7.09/ Ц34
Инв. №
6845

Още от същия автор

Цветков, Иван. Максим Горки и българската литература. София: Издателство на БАН, 1964

Цветков, Иван. Страници за прозата. София: Бълг. писател, 1979

Цветков, Иван. Творби и проблеми. София: Бълг. писател, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)