КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Иван
Максим Горки и българската литература / Иван Цветков; Отг. ред. Георги Цанев. - София: Издателство на БАН, 1964. - 256 с.; 20 см.
УДК 882.09+886.7

Именен показалец

Цветков, Иван

Предметен показалец

Литературознание

Сигнатура
820/899.09/ Г68
Инв. №
7699

Още от същия автор

Цветков, Иван. Страници за прозата. София: Бълг. писател, 1979

Цветков, Иван. Съвременни художествени търсения. София: Народна младеж, 1981

Цветков, Иван. Творби и проблеми. София: Бълг. писател, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)