ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Литературознание

Каролев, Стоян. Димитър Благоев; Георги Кирков. София: Народна просвета, 1972

Цанев, Георги. Избрани съчинения. София: Български писател,

Пондев, Петър. Книга за народната съдба. София: Български писател, 1963

Цветков, Иван. Съвременни художествени търсения. София: Народна младеж, 1981

Спасов, Иван. Биография на съвременника. София: Народна младеж, 1972

Арнаудов, Михаил. Яворов. София: Български писател, 1961

Арнаудов, Михаил. Кирил Христов. София: Издателство на БАН, 1967

Арнаудов, Михаил. Избрани произведения. София: Български писател, 1978

Арнаудов, Михаил. Баладни мотиви в народната поезия. София: Издателство на БАН, 1964

Тодоров, Петко и др. Христоматия по героика. София: Народна младеж, 1987

Български писатели за себе си и за своето творчество. София: Български писател, 1970

Пенев, Боян. Изкуството е нашата памет. Варна: Георги Бакалов, 1978

Райнов, Богомил. Художествено майсторство. София: Български писател, 1969

Стоянов, Цветан. Броселиандовата гора. София: Народна младеж, 1973

Русакиев, Симеон. Литературни очерци. София: Народна просвета, 1982

Янев, Владимир. Въвеждане на безпределното. София: Гео Милев, 2009

Хаджикосев, Симеон. От Данте до Елюар. София: Народна просвета, 1976

Цветков, Иван. Максим Горки и българската литература. София: Издателство на БАН, 1964

Натев, Атанас. Литературознание и изкуствознание. София: Наука и изкуство, 1969

Български писатели за литературата и литературния труд. София: Български писател, 1964

Хаджикосев, Симеон. Българският символизъм и европейският модернизъм. София: Наука и изкуство, 1974

Каранфилов, Ефрем. Мощта на словото. Варна: Георги Бакалов, 1981

Благоев, Димитър. Обществено-литературни въпроси. София: Партиздат, 1972

Пернишки, Васил и др. Техническите средства в обучението по литература. София: Народна просвета, 1983

Бодлер, Шарл. Естетически и критически съчинения;. София: Наука и изкуство, 1978

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)