ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература - история

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Дудевски, Христо. Българо-съветски литературни връзки. София: Наука и изкуство, 1963

Чуковски, Корней. Хора и книги. София: Народна култура, 1963

Цветков, Иван. Страници за прозата. София: Бълг. писател, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)