ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература - история

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Дудевски, Христо. Българо-съветски литературни връзки. София: Наука и изкуство, 1963

Чуковски, Корней. Хора и книги. София: Народна култура, 1963

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)